Wie wij zijn

Zwolle-Zuid is het grootste stadsdeel van Zwolle met meer dan 30.000 bewoners. De wijk is gebouwd rondom de buurtschappen Ittersum en Schelle die vroeger aan de zuidkant van de stad lagen. Daarom kom je er, verscholen tussen de nieuwbouwwoningen, nog oude woningen en boerderijen tegen.

Er is veel groen en water in de wijk. Een groot plezier is dat je snel in het buitengebied bent, voor een wandeling langs de uiterwaarden van de IJssel. De IJssel stroomt ter westerzijde langs de wijk en biedt een uniek rivierlandschap als beleving en betekenisgeving voor bewoners. Het groen en de ruimte in de wijk is in potentie een paradijs voor stadsnatuur, voedselbossen en het vergroten van biodiversiteit. 

Stadsdeel Zuid kent een grote diversiteit aan inwoners, de wijk is geschikt voor starters, jonge gezinnen, maar er zijn ook buurten met veel ouderen. Jonge mensen willen hun huizen vaak verduurzamen, met het oog op de toekomst. En dan zijn er ook de mensen met een kleine portemonnee in Zuid. Hoe kunnen zij ondanks de weinige financiële middelen toch bijdragen aan de energietransitie.

Er zijn vele mooie duurzame en groene initiatieven in Zuid; groene daken, vergroenen van straten door boomspiegels te beplanten, zonnepanelen op daken, vogelhuisjes maken met kinderen en ophangen in de straat, etc. Er wordt volop gewerkt door bewoners aan een mooier en duurzaam buurtklimaat in Zuid. Deze bewoners doen dit uit eigen initiatief, alleen of met de buurt. Soms starten ze dit uit eigen belang (besparing op de energiekosten) maar nog vaker vanuit een “groen hart’ voor een beter milieu en klimaat. 

Bewoners uit Zuid die hun eigen huis of omgeving duurzamer willen maken, weten niet altijd waar en bij wie ze moeten beginnen. Bestaande kennis en ervaring worden nog niet optimaal gedeeld in het stadsdeel. Het niet delen van deze kennis en ervaring is natuurlijk hartstikke zonde, want waarom zou je steeds opnieuw het wiel uitvinden, als jouw buurman het al gerealiseerd heeft?

energiecoach

Doe iets goeds voor je wijk: word energiecoach!

| Reageren

De opleiding is gratis en veel wijkbewoners zien reikhalzend uit naar je komst. We zijn op zoek naar vrijwilligers die energiecoach willen worden in Zwolle-Zuid.

Op dit moment zijn er vijf energiecoaches actief in Zuid en ze hebben hun handen vol aan alle aanvragen van inwoners die advies willen over energiebesparing.

Energiecoaches zijn buurtbewoners met kennis van zaken over allerlei mogelijkheden om het huis duurzamer en energieneutraler te maken. Ze komen graag langs op uitnodiging. Bijvoorbeeld om het huis te checken met een warmtemeter die vastlegt waar energielekken zijn in een woning.

elke druppel telt Groene Zuiden

Elke druppel telt: subsidie regenton

| 1 reactie

Met bijna vijftig belangstellenden was de eerste watermarkt in Zwolle-Zuid een succes. Gemeente Zwolle gaf uitleg over de regenton-subsidie onder het motto ‘Elke druppel telt’.

De bezoekers lieten zich informeren en inspireren over allerlei manier om op een slimme manier regenwater te benutten in eigen tuin. Dat kan met een regenton, met ondergrondse infiltratiekratten of met een ondergronds ingegraven reservoir. Ook het afkoppelen van regenpijpen werd toegelicht. Medewerkers van het bedrijf Wildkamp gaven uitleg over de verschillende mogelijkheden en kosten van maatregelen.

Watermarkt in Schellerhoeve: 11 oktober

| Reageren

De droge zomer heeft ons met de neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk het is om zuinig om te gaan met water. Daarom organiseert Het Groene Zuiden op 11 oktober een watermarkt.

Op dinsdagavond 11 oktober staat de Schellerhoeve in het teken van ideeën en initiatieven om water te besparen. Er zijn verschillende experts aanwezig om alles te vertellen over het afkoppelen van hemelwater, regentonnen, infiltratiekratten en noem maar op.

‘We brengen vraag en aanbod, subsidies, bewoners en leveranciers bij elkaar’, zegt Rutger ter Horst van Het Groene Zuiden.

‘Op de watermarkt zal het algehele nut van waterbesparing worden uitgelegd (met bijbehorende subsidies) en daarna gaan we dieper in op de verschillende producten. Er zullen verschillende specialisten zijn om alle vragen weg te nemen bij de bewoners’.

Locatie: wijkboerderij Schellerhoeve – Schellerpark 101 8017NZ Zwolle

Datum: Dinsdag 11 oktober tijd: 19:30 inloop. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief