Wie wij zijn

Zwolle-Zuid is het grootste stadsdeel van Zwolle met meer dan 30.000 bewoners. De wijk is gebouwd rondom de buurtschappen Ittersum en Schelle die vroeger aan de zuidkant van de stad lagen. Daarom kom je er, verscholen tussen de nieuwbouwwoningen, nog oude woningen en boerderijen tegen.

Er is veel groen en water in de wijk. Een groot plezier is dat je snel in het buitengebied bent, voor een wandeling langs de uiterwaarden van de IJssel. De IJssel stroomt ter westerzijde langs de wijk en biedt een uniek rivierlandschap als beleving en betekenisgeving voor bewoners. Het groen en de ruimte in de wijk is in potentie een paradijs voor stadsnatuur, voedselbossen en het vergroten van biodiversiteit. 

Stadsdeel Zuid kent een grote diversiteit aan inwoners, de wijk is geschikt voor starters, jonge gezinnen, maar er zijn ook buurten met veel ouderen. Jonge mensen willen hun huizen vaak verduurzamen, met het oog op de toekomst. En dan zijn er ook de mensen met een kleine portemonnee in Zuid. Hoe kunnen zij ondanks de weinige financiële middelen toch bijdragen aan de energietransitie.

Er zijn vele mooie duurzame en groene initiatieven in Zuid; groene daken, vergroenen van straten door boomspiegels te beplanten, zonnepanelen op daken, vogelhuisjes maken met kinderen en ophangen in de straat, etc. Er wordt volop gewerkt door bewoners aan een mooier en duurzaam buurtklimaat in Zuid. Deze bewoners doen dit uit eigen initiatief, alleen of met de buurt. Soms starten ze dit uit eigen belang (besparing op de energiekosten) maar nog vaker vanuit een “groen hart’ voor een beter milieu en klimaat. 

Bewoners uit Zuid die hun eigen huis of omgeving duurzamer willen maken, weten niet altijd waar en bij wie ze moeten beginnen. Bestaande kennis en ervaring worden nog niet optimaal gedeeld in het stadsdeel. Het niet delen van deze kennis en ervaring is natuurlijk hartstikke zonde, want waarom zou je steeds opnieuw het wiel uitvinden, als jouw buurman het al gerealiseerd heeft?

Groene Zuiden zoekt versterking

| Reageren

Doe je mee? We zoeken buurtbewoners met een duurzaam hart en groene vingers. Maar ook groene verbinders die graag willen verduurzamen. Kortom wij zoeken jou!

Kristalbad Harculo

Wens: duurzame sauna in Zuid

| Reageren

In een brainstorm over groene wensdromen voor Zwolle-Zuid kwam een opvallend idee boven drijven: de wijk heeft behoefte aan een energieneutrale sauna.

Er werd ook meteen een plek aan gekoppeld: Misschien past het bij het Kristalbad dat in de jaren dertig van de vorige eeuw bij Harculo was te vinden. Nu bij Harculo een nieuwe woonwijk wordt ontwikkeld, zou zo’n duurzame sauna misschien uitstekend passen.

Tijdens de brainstorm – georganiseerd door de kerngroep van Het Groene Zuiden – kwamen tal van suggesties naar voren om de wijk groener en duurzamer te maken. Varierend van natuurrondleidingen in de wijk, een voedselbos, tegels verwijderen uit tuinen en parkeerplaatsen tot auto delen, duurzame winkel in de Schellerhoeve en meer groene daken.

De keus is gemaakt om vooralsnog in te zetten op drie thema’s:

  1. Energiecoaches die wijkbewoners adviseren in verduurzamen en energiezuinig maken van woningen.
  2. Hoe kunnen we meer eetbare bomen en struiken en groentetuintjes krijgen in Zwolle-Zuid?
  3. Acties organiseren om tegels en straatstenen te vervangen door groen.
Groene Zuiden

Kruidentuintje voor de buurt

| Reageren

Zwolle-Zuid is weer een buurt-kruidentuintje en insectenhotel rijker.

Naast een insectenhotel – een plek waar bijen en kevers een veilig heenkomen kunnen zoeken – is een klein tuintje aangelegd aan de Van Harenmarke en Van Hackfoortmarke. Er zijn kruiden geplant die iedereen in de buurt vers mag gebruiken.

Initiatiefnemer is Rutger ter Horst. Hij heeft een groen hart voor een duurzamer Zwolle Zuid.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief